Disse Google Analytics analysene bør du følge med på

Analyse av denne bloggen

I dette blogginnlegget skal jeg analysere min egen blogg. Letteste tilnærmingen til det vil være å vise tall fra perioden før jeg startet med lengre innlegg og fra perioden jeg begynte å skrive litt lengre innlegg.I første omgang analyserte jeg data fra perioden 1.mars-23.mars. Dette var en periode hvor jeg opplastet 5 blogginnlegg. Dette var en periode hvor jeg eksponerte bloggen gjennom sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram. Målet mitt i denne perioden var å gjøre venner og bekjente oppmerksom på at jeg hadde opprettet en blogg som et skoleprosjekt og at jeg var interessert i så mange lesere og tilbakemeldinger som mulig.

Periode 1 (1.mars-23.mars):

Om jeg skal være ærlig så startet jeg i utgangspunktet denne bloggen uten mål og mening. Etterhvert som jeg har fått kommentarer fra bekjente, så har jeg valgte å publisere etterhvert som jeg jobber med oppgaver på skolen..

Men nok om det! Tilbake til denne mini-analysen. Det er kun to variabler i denne analysen jeg er passe fornøyd med og det er sider per økt og gjennomsnittligøktvarighet. På dette tidspunktet var det færre blogginnlegg og andre steder dere kunne navigere til, så det at sider per økt er så høyt som 4,75 er overraskende. Dette skyldes nok at bloggen var ny oppstartet og at dere var nysgjerrig på bloggen som en helhet. Den gjennomsnittlige øktvarigheten virker også fin med første øyekast, men dette er tiden brukeren har brukt totalt på bloggen. Om vi dividerer Gjennomsnittlig øktvarighet(194 sekunder) på Sider per økt (4,75) så får vi  40,84sekunder per side. Dette kan tyde på at de første innleggene mine kanskje var litt kjedelige eller litt for korte.

Når det er sagt så vil jeg peke frem tallene som positivt ved at de har fungert som en motivasjonsfaktor mens jeg har holdt på. Dette la grunnlag for et forbedringspotensial. 

Da jeg igjen skulle ta opp bloggen og opprette en digital strategi, var det viktig for meg å sette noen mål. Disse var som følger: øke antall sidevisninger med 150, øke antall nye brukere med 100%, ikke overstige 50% fluktfrekvens og øke øktvarighet med over 10 sekunder i gjennomsnitt. Dette har hele tiden vært realistiske mål for meg ved at jeg har hatt alle resurser til disposisjon og gode verktøy for å holde følge. ( Henviser til blogginnlegg: (Uendelig med muligheter av kurs og sertifiseringer på nett!)

Periode 2 (10.mai-10.juni):

Antall sidevisninger:Dette var et mål jeg var helt sikker på at jeg skulle klare. Målet var å øke med 150 visninger totalt, og dette fikk jeg til. Jeg hadde en total økning på 164. Dette er ikke nødvendigvis noe å juble over da dette nøkkeltallet ikke sier noe om hvor mye brukerne har lest på bloggen, men morsomt at jeg oversteg med nesten 15% av målet.

Antall nye brukere: Dette var et mål som var helt avhengig av at jeg markedsførte bloggen. Uten jevnlig eksponering og markedsføringen av bloggen ville jeg aldri klart å generere en moderat mengde nye brukere. Målet var å øke antall nye brukere med hele 100%. Et ganske ambisiøst mål. Jeg nådde ikke helt i mål, men det var ikke langt unna! Jeg hadde en økning med hele 51 nye brukere. Målet var 112, så jeg var kun 5 brukere unna. Selvom antall nye brukere har økt, så betyr det ikke nødvendigvis at alle er nye. Dersom flere av brukerne fra 1.periode har benyttet seg av et annet nettverk, så vil Google Analytics regne disse som nye brukere. Jeg hadde derfor ønsket og oversteget med en liten margin, men det gjorde jeg dessverre ikke. Alt i alt – ikke skuffet.

Fluktfrekvens: Dette var et nøkkeltall jeg var helt sikker på kom til å stige ved at jeg genererte flere klikk og brukere på bloggen. Jeg var som jeg nevnte overasket flutkfrekvensen var så ¨lav¨ som den var i 1.periode. Allikevel så hadde jeg satt som mål å ikke overstige 50%. Jeg hadde en økning på 12,09%. Resultatet ble da 50,63%. Jeg vil ikke nødvendigvis si at jeg er skuffet over resultatet, men det kunne nok vært litt lavere om jeg hadde postet blogginnlegg oftere. 

Gjennomsnittlig øktvarighet: Dette har vært en av de mest interessante variablene under dette prosjektet. Som vi ser fra 1.periode så ble det brukt 3 minutter og 14 sekunder gjennomsnittlig per økt. Jeg kom frem til at det var 40,84 sekunder per side. Jeg hadde som mål å øke den gjennomsnittlige tiden med 10 sekunder. Den økte med 11,96 sekunder.

Samtidig som vi ser at den har økt med 13 sekunder, så kan vi også se at sider per økt redusert med 0,83. Dette betyr da at hver bruker i gjennomsnitt bruker 52,8 sekunder per side! Dette er en økning jeg er svært fornøyd med. Det kan enten bety at jeg har fått flere eldre brukere som leser tregere, eller så kan det bety at blogginnleggene er av høyere kvalitet med innhold og lengde. Jeg håper på alternativ to.  

Under har jeg plassert data fra 1.periode og 2.periode slik at en enkelt kan sammenligne.

1.periode                                                            2.periode

Konklusjon av analyse: Alt i alt vil jeg si at jeg er svært fornøyd med prosessen og det å jobbe på internett. Det har vært interessant å sette seg konkrete mål og jobbe med mål og strategi på en ny måte. KPI´ene har underveis gitt meg en god indikering på hvordan jeg har ligget an, så det var har utrolig spennende å følge med hele veien. Det å kunne kombinere verktøy og teoretiske modeller og begrep på en effektiv måte har vært ekstremt nyttig. 

Det er virkelig uendelig med muligheter på digitale plattformer, og det vil bli spennende å kunne benytte seg av flere verktøy i fremtiden. Selvom jeg ikke nådde alle målene jeg satt meg vil jeg si at jeg er fornøyd med det totale resultatet. Jeg runder av med noe jeg skrev tidligere i teksten ¨ Det er viktig å huske at all progresjon skal bidra til vekst¨ og det fikk jeg til.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som har lest noe av det jeg har skrevet og spesielt de som har kommet med tilbakemeldinger i kommentarfelt og på e-post.

Ps: Beklager dette kjedelige innlegget, men det gir dere lesere et innblikk i hvordan vi som bloggere innhenter data om dere 🙂

Disse Google Analytics analysene bør du følge med på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top