Forsyningskjede & forsyningskjedeledelse

Ordet forsyningskjede er noe som stadig nevnes i emnet. Det er helt avgjørende å ha en forståelse for hva dette er for å kunne få en tilnærming  til hvordan logistikk fungerer i varehandel. Dette er enkelt sagt et sett av alle leverandører og kunder som er av betydning for å kunne oppfylle et kundeønske. Enda mer interessant er forsyningskjedeledelse som omhandler det å planlegge og lede alle aktiverer som gjelder anskaffelser og innkjøp, omdannelse og alle aktiviteter innenfor logistikkledelse. Jeg vil forsøke å gi relevante eksempler fra arbeidslivet og trekke inn kontraster slik at vi får en enkel tilnærming til uttrykket og ikke minst hvordan logistikk foregår bak kulissene.

Forsyningskjede & forsyningskjedeledelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top